Search here...
0
TOP

Reklamačný poriadok je ustanovený v obchodných podmienkach v bode 6.

Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho nerozbalený a nepoužitý vrátiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Informujte nás o tom vopred e-mailom, v opačnom prípade, ak nás neupovedomíte, zásielka nebude prevzatá.


VRÁTENIE TOVARU


Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný s dokladom o kúpe.
Tovar neposielajte na dobierku – nebude prevzatý.
Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava poštovné + balné) prevodom na účet najneskôr do 14 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu, ktorú dohodneme e-mailom.


Emailová forma odstúpenia od zmluvy (skopírujte nasledujúci text a doplňte vaše údaje a údaje o produkte ktorý chcete vrátiť):

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci:

Salón Renky s.r.o.
Agátová 5, 044 14  Čaňa
IČO: 50140825
e-mail: moise@moise.sk
tel: 0902 233 456

Kupujúci:
Meno:
Adresa:
Telefónne číslo:
e-mail:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Názov/popis produktu:
Číslo faktúry/daňového dokladu:
Dátum objednania tovaru:
Dátum prijatia tovaru:

Žiadam o vrátenie sumy ………………… EUR  za vyššie uvedený tovar, pričom suma za prepravné služby sa nevracia. Beriem na vedomie, že zákonná lehota 14 dní na vrátenie peňazí za vrátený tovar začína plynúť dňom doručenia tovaru predávajúcemu.

Vyššie uvedenú sumu žiadam vrátiť na môj bankový účet

IBAN:………………………………………………………………………………

Dátum: 

Adresa pre vrátenie tovaru: Salón Renky s.r.o., Agátová 5, 044 14 Čaňa


(vytlačte, doplňte vaše údaje a údaje o produkte ktorý chcete vrátiť a pošlite spolu s vracaným produktom)

REKLAMÁCIA

Postup pri reklamácií tovaru :

  1. E-mailom oznámiť skutočnosť – poslať vyplnený reklamačný formulár.
  2. Predložiť / zaslať: reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom, kópiu dokladu o zakúpení s dátumom predaja

Ak podávate reklamáciu prostredníctvom e-mailu, skopírujte si tento text a doplňte vaše údaje a údaje o reklamovanom produkte:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Predávajúci:
Salón Renky s.r.o.
Agátová 5, 044 14  Čaňa
IČO: 50140825
e-mail: moise@moise.sk
tel: 0902 233 456


Kupujúci:
Meno:
Adresa:
Telefónne číslo:
e-mail:


Týmto oznamujem, že podávam reklamáciu na tento tovar:

Názov/popis produktu:
Číslo faktúry/daňového dokladu:
Dátum objednania tovaru:
Dátum prijatia tovaru:

POPIS VADY PRODUKTU:

Dátum: 


(vytlačte, doplňte vaše údaje a údaje o reklamovanom produkte a pošlite spolu s reklamovaným produktom)